Застраховка Отмяна на пътуване

Вашата оценка

  

ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ"

Застраховката „Отмяна на пътуване“ се сключва на пътуващи индивидуално или групово, здрави физически и психически лица на възраст до 70г., които са с обичайно местопребиваване/ местоживеене в Република България, за пътувания на територията на България или цял свят, както и на чуждестранни граждани за пътувания на територията на България.

Застраховката „Отмяна на пътуване“ се сключва в срок от 5 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или заплащане на хотел, само при условие, че има извършено плащане (частично или изцяло).

За срок на застраховката „Отмяна на пътуване“ се приемат броя дни от датата на сключване на застрахователния договор до датата на приключване на пътуването.

Застрахователната сума по застраховката „Отмяна на пътуване“ се определя в зависимост от размера на цената на индивидуалното или групово пътуване.  Застрахователната сума е общата цена на пътуването, за която се сключва застраховката. Застрахователната сума се приравнява към български лева.

Клиентът далжи и данък върху застрахователната премия, който е в размер на 2.00% от нея.

Срок на застраховката

До 30 дни

От 31 до 60 дни

От 61 до 90 дни

От 91 до 180 дни

Над 180 дни

Тарифа в % от застрахователната сума

2.00%

2.30%

2.70%

3.20%

3.70%